Top

Trends, voorspellingen en kansen voor de UC-markt in 2022

21 dec

Trends, voorspellingen en kansen voor de UC-markt in 2022

Uitdagingen van IT-besluitvormers bieden kansen voor IT-channelpartners om hun dienstverlening verder uit te breiden.

Oud-Beijerland, 21 december 2021Nuvias UC vroeg IT-besluitvormers in Europa naar hun mening over de grootste uitdagingen en kansen voor de UC-markt in 2022. Vooruitlopend op de resultaten van het volledige onderzoeksrapport deelt Nuvias UC enkele conclusies over wat bedrijven verwachten in het komend jaar.

Hybride werken veroorzaakt kloof
Hybride werken lijkt een blijvertje, waarbij veel werknemers terughoudend zijn om weer fulltime naar kantoor te gaan. Vanuit cultureel oogpunt geloven zeven op de tien respondenten dat hybride werken een kloof zal veroorzaken tussen degenen die op kantoor komen en degenen die thuis werken.

Wat betekent dit voor IT-resellers en de channel? Julien Collangettes, Sales Director, Europe bij Nuvias UC, voorziet een grotere vraag naar ondersteuning van channelpartners bij het inzetten van niet alleen de technologieën, maar ook de bijbehorende bedrijfsstrategieën voor organisaties. Deze moeten ervoor zorgen dat werknemers de samenwerkingstools krijgen die ze nodig hebben, zowel thuis als op kantoor.

“Unified Communications (UC) zal een integrale rol spelen in zakelijke moraliteit – de toepassing van morele normen in de professionele omgeving – en bedrijfscontinuïteit, aangezien organisaties culturele barrières willen slechten. We zijn experts in technologie, maar het is net zo belangrijk om een goed begrip te hebben van de business en waar bedrijven mee te maken hebben. En dat is waar de channel de kans heeft om van onschatbare waarde te zijn bij het verschaffen van inzicht in deze veranderende tijden”, zegt Collangettes.

Gebrek aan technische vaardigheden
Meer dan een derde van de ondervraagde IT-leiders geeft aan dat een gebrek aan technische vaardigheden binnen hun team hun grootste frustratie is. Gezien de huidige stressvolle periode van versnelde digitale transformatie is dat heel erg begrijpelijk.

“Ook hier is een belangrijke rol weggelegd voor IT-resellers”, vervolgt Collangettes. “Zij kunnen zich verder ontwikkelen als technische experts in alle aspecten van UC.” Hij verwacht dat bedrijven graag meer synergetische relaties willen ontwikkelen om de kennis- en vaardigheidskloof te dichten.

De arbeidstekorten die overal ter wereld en in alle sectoren worden ervaren, geven aan dat het vaardigheidsprobleem waarschijnlijk niet snel zal worden opgelost en zelfs erger kan worden. “Ik voorzie dat we in de komende 12 maanden, net als channelpartners, worden gevraagd om te helpen bij het opvullen van deze technische vaardigheidskloof bij bedrijven. Ook zullen we tegen het einde van het jaar in toenemende mate partners in de rol van consultant zien.”

Communicatietools die op alle apparaten werken
Een toename van het aantal communicatiekanalen heeft misschien de onmiddellijke uitdagingen van werken op afstand verlicht, maar veel bedrijven denken nog steeds dat hun werknemers niet helemaal tevreden zijn met de geboden communicatiemiddelen. Meer dan twee van de vijf IT-leiders zoekt naar communicatietools die gemakkelijk op alle apparaten werken.

Hoe gaan bedrijven in 2022 aan deze eisen van werknemers voldoen? De verwachtingen van externe werknemers – in combinatie met de mogelijkheid van toekomstige lockdowns – zullen bedrijfs- en IT-leiders motiveren om de verstoring aan te pakken die voortvloeit uit een gebrek aan integratie van communicatietools. Voor IT-resellers is dit een kans om de levering van UC-communicatieoplossingen aan bedrijven aan te vullen met ondersteunende dienstverlening.

Collangettes merkt daarbij op: “Versnelde digitale transformatie heeft ertoe geleid dat we gewend zijn geraakt aan het communiceren en samenwerken op een overvloed aan verschillende platforms en apparaten. Als gevolg hiervan verwachten velen nu in hun werkomgeving hetzelfde gemak van integratie van communicatiekanalen als ze in hun persoonlijke leven ervaren. Door hun teams te geven wat ze willen, kunnen bedrijven een stijging van de productiviteit verwachten.”