Top

Onderzoek Kroll: ’s Werelds grootste bedrijven ondanks extra maatregelen het zwaarst getroffen door illegale activiteiten

19 okt

Onderzoek Kroll: ’s Werelds grootste bedrijven ondanks extra maatregelen het zwaarst getroffen door illegale activiteiten

57% van de respondenten met een omzet van meer dan $15 miljard USD meldden “zeer significante” gevolgen van corruptie en fraude.

Amsterdam, 19 oktober 2021 – Onderzoek van Kroll, leverancier van diensten en digitale producten met betrekking tot governance, risico en transparantie, toont aan dat de grootste bedrijven in de wereld in 2020 de grootste impact van corruptie en fraude voelden.

Uit het Global Fraud and Risk Report van Kroll blijkt dat 57% van de respondenten bij bedrijven met een omzet van meer dan $15 miljard USD een zeer significante impact van fraude, corruptie en witwassen van geld, op hun organisatie meldde. Nog eens een kwart (25%) beschrijft de impact als enigszins significant. Deze trend was ook te zien bij bedrijven met een jaaromzet tussen $10 miljard USD en $15 miljard USD, waarbij 48% van de respondenten zei dat hun organisatie zeer aanzienlijk was getroffen en 44% aangaf dat de impact enigszins significant was.

Proactieve maatregelen
Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven meer nadruk legden op proactieve maatregelen om het risico op omkoping en corruptie te beheersen, waaronder bedrijfsbrede risicobeoordelingen (82%) en het gebruik van proactieve data-analyse (86%). Bovendien gaf bijna driekwart (72%) van de respondenten aan dat op directieniveau omkopings- en corruptiekwesties voldoende aandacht en investeringen kregen. Ondanks het gebruik van deze verdedigingsmechanismen, vond 82% in het algemeen nog steeds dat corruptie en fraude een aanzienlijke impact hadden op hun organisatie.

Rens Rozekrans, Managing Director, Forensic Investigations and Intelligence bij Kroll Amsterdam, merkt daarbij op: “Het is een ongekend jaar geweest voor bedrijfsrisico’s. Bedrijven werden geconfronteerd met bedreigingen vanuit verschillende hoeken die zich tegelijkertijd voordeden, waaronder steeds complexere toeleveringsketens en de impact van COVID-19-maatregelen. Het is goed nieuws dat zoveel organisaties hun verdediging versterken met proactieve maatregelen zoals data-analyse en dat het risico van omkoping en corruptie in de bestuurskamer op de agenda staat. We zien in Nederland een duidelijke verschuiving dat na de financiële sector ook de industrie aandacht heeft voor met wie ze zaken doen. De bevindingen uit het rapport van dit jaar leiden naar een belangrijke vraag: waarom blijven dreigingen van omkoping en corruptie aanhouden en heeft het nog steeds zo’n grote impact? Onvoldoende interne beheersing en onvoldoende zicht op externe partijen als leveranciers en klanten speelt ook in Nederland een grote rol. Tot slot de menselijke factor. Een organisatie kan op papier een sterk compliance-programma hebben, maar als de menselijke factor niet goed worden beheerd, opgeleid of toegerust om op te treden, blijft niet-naleving of ongeoorloofd gedrag een issue.”

Gebrek aan inzicht in externe partijen
Uit de bevindingen van dit jaar bleek dat wereldwijde organisaties zich kwetsbaar voelden voor zowel interne als externe dreigingen. Bijna de helft (46%) van de respondenten noemde gebrek aan inzicht in externe partijen als de grootste dreiging met betrekking tot het risico op omkoping en corruptie. Zwakke punten in de interne controle stonden op de tweede plaats op de lijst van grootste zorgen (31%), gevolgd door acties van werknemers met 23%.

Jack de Raad, Managing Director, Forensic Investigations and Intelligence bij Kroll Amsterdam, voegt hieraan toe: “In de complexe omgeving van vandaag moeten bedrijven zowel het bos als de bomen zien. Met andere woorden, ze moeten hun interne gegevens goed op orde hebben, evenals het vermogen om uit te zoomen naar de externe omgeving. Zeker voor de vele Nederlandse bedrijven met activiteiten in andere werelddelen met mogelijk andere gebruiken. Dat kan alleen als een bedrijf naar buiten kan kijken en de kloof tussen intern beleid en externe ontwikkelingen kan dichten. Ken je externe partijen en probeer naast de puur zakelijke relatie ook aandacht te besteden aan risico’s als omkoping en corruptie. Probeer de cultuur van de externe partijen te doorgronden en daar waar nodig te bespreken zonder gelijk het Nederlandse vingertje op te steken. De bedrijfscultuur is en blijft een belangrijk onderdeel van elke succesvolle strategie om het risico op omkoping en corruptie te beteugelen.”

Enquêtemethodologie
Voor het Global Fraud and Risk Report 2021 heeft Kroll een online-enquête gehouden onder 1.336 senior besluitvormers voor risicostrategie, waaronder general counsels, chief compliance officers, chief finance officers en CEO’s. Zestig procent van de organisaties heeft een jaaromzet van $250 miljoen USD of meer, en 34% heeft een jaaromzet van meer dan $1 miljard USD. De respondenten van de enquête kwamen uit de 17 landen en regio’s die op de wereldwijde risicokaart staan. Het onderzoek is uitgevoerd in maart 2021.

Over Kroll
Kroll is een toonaangevende wereldwijd opererende leverancier van diensten en digitale producten op het gebied van waardering, governance, risico en transparantie. We werken met klanten in diverse sectoren op het gebied van waardering, geschilbeslechting, fraude- en feitenonderzoeken, cybersecurity, bedrijfsfinanciering, herstructurering en zakelijke oplossingen, data-analyse en naleving van de regelgeving. Ons bedrijf heeft bijna 5.000 professionals in 30 landen en gebieden waaronder Nederland. Kijk voor meer informatie op www.krol.com.

Post Tags: